Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Sākums

Atvērto durvju diena

Mežotnes sākumskolas pirmsskolas grupiņās

25.aprīlī plkst.10:00 

Mežotnes sākumskolas pirmsskolas grupiņas aicina  visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienas pasākumu:

Šajā dienā Jums būs iespēja:

  • vērot bērnu ikdienas dzīvi;  darboties kopā ar bērniem dažādās rotaļnodarbībās,  
  • vērot skolotāju izvēlētās pedagoģiskās pieejas un metodiskos paņēmienus pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, kā arī bērnu sasniegumus tās apguvē,
  • noskaidrot jebkuru interesējošu jautājumu par nodarbībām, dienas režīmu un citām aktuālām tēmām,
  • konsultēties ar direktori,  skolotājām,  medmāsu,
  • iepazīties ar skolu,
  • pieteikt savu bērnu mācībām 2019./2020.m.g. no pirmsskolas līdz 6.klasei.

Tālrunis uzziņām 26360862.