Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Par mums

Par mums

 
Mežotnes sākumskola- vietējas pašvaldības iestāde. Tās darbība pamatojas uz intelektuālo brīvību un demokrātiju, aktīvu skolas sadarbību ar vecākiem. Skolas struktūru veido - pirmsskola.
Vīzija - Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru- palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.
 
Mērķis: Radīt vidi, mācību procesu un svētkus, lai ikviens izglītojamais gūtu savu pašizaugsmi, mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību emocionāli drošā vidē.
Skola īsteno:
    • Pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111);
    • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(kods 01015611)