Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Iekšējās kārtības noteikumi

 Mežotnes sākumskolas Iekšējās kārtības noteikumi:

/docs/380/Skolas_iek____j__s_k__rt__bas_noteikumi.docx