Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Skolas padome

Skolas padomes sastāvs

„Rūķītis”2-4g.          Alīna Ivanova                           t. 22154051

5g. -6g.                     Elīna Nagliša                            t.  26679948            Padomes pr-ja

1.klase                     Sindija Kļava                             t.  26591788

2.klase                     Zane Mileika                              t.  28261392

3.klase                     Gita Lazdiņa                              t.  26617994

4.klase                     Santa Bezpaļčikova                  t.  26769045                                              

5.klase                     Natālija Marfenko                      t.  25229112

6.klase                     Jolanta Šilberga                        t. 26203591

                                                             

Skolēni                              

                           Estere Graudiņa

Skolotāji           Dagnija Černaja                                t. 22083580     Padomes sekretāre                                                        

                          Inga Šteinharde                                t. 26373963

                          Gita Graudiņa                                   t. 26812823     Padomes pr-ja vietn.  

Darbinieki         Daina Vulfa                                       t. 27598229

                    

Administrācija           Daina Lapkovska                      t.26360862