Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA

/docs/380/V__rt____anas_k__rt__ba2020__1_.pdf