Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Projektu konkurss „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”

 

Saņemts finansējums projekta „Sporta inventāra iegāde Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanai

2014.gada 20.martā noslēdzās  projektu pieteikumu iesniegšana Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātajā projektu konkursā  „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.  Tika iesniegti 106 projektu pieteikumi no 101 Latvijas pašvaldības, valsts budžeta finansējums ir pietiekams vien 26 projektiem.

Šogad atšķirībā no iepriekšējā gada katra pašvaldība konkursam varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu par IZM finansējumu 1500 līdz 5500 euro apmērā un viena projekta ietvaros varēja plānot sporta inventāra iegādi vairākām sava novada vai pilsētas izglītības iestādēm, t.sk. arī pirmsskolas izglītības iestādēm.

Bauskas novadā šogad sporta inventārs tiks papildināts Īslīces vidusskolā, Uzvaras vidusskolā, Griķu pamatskolā, Mežotnes pamatskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā.

Projekta mērķis - veikt nepieciešamā sporta inventāra iegādi Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Projekta rezultātā tiks uzlabota minēto vispārējās izglītības iestāžu sporta bāze, sekmīgi īstenotas priekšmeta „Sports” standarta prasības, nodrošināts efektīvs un mūsdienīgs mācību process, apgūtas jaunas metodes, uzlabota izglītojamo fiziskā sagatavotība un veicināta vēlme iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Projekta ietvaros plānots iegādāties:

-         Izglītības iestādei „Īslīces vidusskola” badmintona un tenisa raketes, volejbola statīvus badmintona, volejbola un tenisa spēlei, līdzsvara bumbas, labirintus, spilvenus, paklājiņus, pussfēras, trepītes koordinācijas un līdzsvara vingrinājumiem, mīksto moduļu komplektu un vingrošanas paklājus kustību koordinācijas attīstīšanai;

-         Izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola” regulējamu barjeru, līdzsvara pussfēras, līdzsvara pedāļus, vingrošanas paklāju komplektu, bērnu rotaļlietu komplektu līdzsvara un koordinācijas vingrinājumiem; 

-         Izglītības iestādei „Mežotnes pamatskola” barjeras, mīksto moduļu komplektu pirmskolai, vingrošanas solus zviedru sienai, vingrošanas solu, komplektu līdzsvara un koordinācijas treniņiem un kombinējamus konusus ar nūjām vispārīgai fiziskai sagatavotībai, balsta kustību aparāta un muskulatūras attīstībai, ātruma treniņiem, veiklībai un precizitātei.

-         Izglītības iestādēm Bauskas Valsts ģimnāzija” un „Bauskas sākumskola” badmintona komplektus junioriem, vingrošanas paklājus, vingrošanas (zviedru) sienas, pievilkšanās stieņus zviedru sienām, vingrošanas bumbas un basketbola konstrukcijas ar projekciju fiziskās formas uzlabošanai, līdzsvara un koordinācijas vingrinājumiem. 

-         Izglītības iestādei „Griķu pamatskola” līdzsvara baļķi, vingrošanas trepīti, kombinējamus konusus ar nūjām, līdzsvara spilvenus ar adatiņām, līdzsvara dēļus, mīkstos cilindrus un moduļu komplektu vingrinājumu dažādībai, kustību koordinācijas attīstīšanai un fiziskās formas uzlabošanai.

Projekta kopējās projekta izmaksas EUR 11000,00, īstenošanas termiņš - 15.09.2014.

            2013.gadā valsts un Bauskas novada pašvaldības finansējumu sporta inventāra iegādei saņēma Mežgaļu un Bauskas pilsētas pamatskolas, kā arī Bauskas 2.vidusskola.

Projekta vadītāja

Jolanta Lauva