Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Valsts sportam

                 

Sešās Bauskas novada skolās papildināts sporta inventārs

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātajā projektu konkursā  „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” arī Bauskas novada skolas saņēma finansējumu sporta inventāra iegādei.

Šogad atšķirībā no iepriekšējā gada katra pašvaldība konkursam varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu par IZM finansējumu 1500 līdz 5500 euro apmērā un viena projekta ietvaros varēja plānot sporta inventāra iegādi vairākām sava novada vai pilsētas izglītības iestādēm, t.sk. arī pirmsskolas izglītības iestādēm attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Projekta „Sporta inventāra iegāde Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs” Bauskas novadā sporta inventārs tika papildināts Īslīces vidusskolā, Uzvaras vidusskolā, Griķu pamatskolā, Mežotnes pamatskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā.

Projekta rezultātā tika uzlabota minēto vispārējās izglītības iestāžu sporta bāze, sekmīgi īstenotas priekšmeta „Sports” standarta prasības, nodrošināts efektīvs un mūsdienīgs mācību process, apgūtas jaunas metodes, uzlabota izglītojamo fiziskā sagatavotība un veicināta vēlme iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Projekta ietvaros tika iegādāts:

-         Izglītības iestādei „Īslīces vidusskola” badmintona un tenisa raketes, volejbola statīvus badmintona, volejbola un tenisa spēlei, līdzsvara bumbas, labirintus, spilvenus, paklājiņus, pussfēras, trepītes koordinācijas un līdzsvara vingrinājumiem, mīksto moduļu komplektu un vingrošanas paklājus kustību koordinācijas attīstīšanai;

-         Izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola” regulējamu barjeru, līdzsvara pussfēras, līdzsvara pedāļus, vingrošanas paklāju komplektu, bērnu rotaļlietu komplektu līdzsvara un koordinācijas vingrinājumiem; 

-         Izglītības iestādei „Mežotnes pamatskola” barjeras, mīksto moduļu komplektu pirmskolai, vingrošanas solus zviedru sienai, vingrošanas solu, komplektu līdzsvara un koordinācijas treniņiem un kombinējamus konusus ar nūjām vispārīgai fiziskai sagatavotībai, balsta kustību aparāta un muskulatūras attīstībai, ātruma treniņiem, veiklībai un precizitātei.

-         Izglītības iestādēm Bauskas Valsts ģimnāzija” un „Bauskas sākumskola” badmintona komplektus junioriem, vingrošanas paklājus, vingrošanas (zviedru) sienas, pievilkšanās stieņus zviedru sienām, vingrošanas bumbas un basketbola konstrukcijas ar projekciju fiziskās formas uzlabošanai, līdzsvara un koordinācijas vingrinājumiem. 

-         Izglītības iestādei „Griķu pamatskola” līdzsvara baļķi, vingrošanas trepīti, kombinējamus konusus ar nūjām, līdzsvara spilvenus ar adatiņām, līdzsvara dēļus, mīkstos cilindrus un moduļu komplektu vingrinājumu dažādībai, kustību koordinācijas attīstīšanai un fiziskās formas uzlabošanai.

Projekta kopējās izmaksas EUR 9709,94, īstenošanas termiņš - 15.11.2014.

            2013.gadā valsts un Bauskas novada pašvaldības finansējumu sporta inventāra iegādei saņēma Mežgaļu un Bauskas pilsētas pamatskolas, kā arī Bauskas 2.vidusskola.

Projekta vadītāja

Jolanta Lauva